Τις υποχρεώσεις τους την εφορία καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες φορολογούμενοι μέχρι και το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, τόσο οι ιδιώτες, όσο και οι εταιρίες προκειμένου να μη δημιουργήσουν νέες οφειλές προς την εφορία και να έρθουν αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμα χρέη και τον κίνδυνο κατασχέσεων θα πρέπει να τακτοποιήσουν την παρακάτω… λίστα:

  1. Η εκκρεμότητα με την εφορία η οποία αφορά το μεγαλύτερο μέρος των φορολογούμενων είναι η τακτοποίηση των τελών κυκλοφορίας του Ι.Χ προκειμένου να αποφύγουν το «τσουχτερό» πρόστιμο. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τα τέλη κυκλοφορίας από την 1 Ιανουαρίου 2020 θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία ανέρχονται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημά τους, εφόσον αυτά πληρωθούν κανονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας όσοι καταθέσουν τις πινακίδες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θέτοντας το όχημά τους σε ακινησία.

Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται είτε με βάση την εκπομπή ρύπων για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από 1 Νοεμβρίου 2010 και μετά , είτε ανάλογα με τα κυβικά και το έτος κυκλοφορίας.

  1. Όσοι από τους ιδιοκτήτες θέλουν να δηλώσουν ακινησία του οχήματος και να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια και τους φόρο πολυτελούς διαβίωσης, θα πρέπει έως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και να καταθέσουν τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας στις αρμόδιες ΔΟΥ.
  2. Πληρωμή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Εάν η δήλωση έχει υποβληθεί έως τις 31 Μαϊου η δόση αυτή είναι η έκτη στη σειρά, ενώ αν έχει κατατεθεί μετά τις 31 Μαϊου η δόση αυτή είναι η πέμπτη.
  3. Την τακτοποίηση της δόσης ή των δόσεων που έχουν προκύψει από τη ρύθμιση παλαιότερων οφειλών προς το Δημόσιο, είτε αυτό έχει γίνει με τη πρόσφατη ρύθμιση με τις έως και 120 δόσεις, είτε με την παλαιότερη με τις έως και 100 δόσεις, είτε με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.
  4. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εκκρεμεί έως το τέλος του μήνα η εξόφληση της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Τα εκκαθαριστικά του φόρου υπάρχουν αναρτημένα στις προσωπικές σελίδες των φορολογούμενων στο TAXISnet και αφορούν και φυσικά και νομικά πρόσωπα.

6.Πληρωμή του 50% ή ολόκληρου του ποσού του ΦΠΑ για τον μήνα Δεκέμβριο 2019: Η υποχρέωση αφορά όσες εταιρείες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

7.Πληρωμή του 50% (της δεύτερης μηνιαίας δόσης) του ΦΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο 2019: Η υποχρέωση αφορά όσες εταιρείες τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν επιλέξει την καταβολή του σε δύο μηνιαίες δόσεις.