Η δυναμική που έδειξε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 η Mytiineos διατηρείται και για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οκτώ οίκοι αναλυτών, οι οποίοι στα reports τους τονίζουν την ανθεκτικότητα της εισηγμένης μέσα σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον, στο οποίο κυριάρχησαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία αλλά και η ισχυρή μεταβλητότητα στα commodities.

Μία μέρα πριν την αυριανή ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Mytilineos για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αλλά και τα καθαρά κέρδη θα διατηρηθούν ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με εκείνα του δεύτερου εξαμήνου του 2019. Οι εκτιμήσεις δίνονται από τους WOOD, EUROXX, AXIA, PIRAEUS, PANTELAKIS, ERB, OPTIMA και BETA.

Το κεντρικό συμπέρασμα των αναλύσεων είναι πως η δυναμική της εισηγμένης συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο. Γεγονός που καταδεικνύει τα ευεργετικά αποτελέσματα του μετασχηματισμού της εταιρίας πριν από περίπου δύο με τρία χρόνια, των προγραμμάτων εξοικονόμησης δαπανών στον τομέα της Μεταλλουργίας, των χειρισμών της διοίκησης στην Ενέργεια καθώς και των ισχυρών γραμμών χρηματοδότησης που έχουν εξασφαλιστεί.

Οι εκτιμήσεις και των οκτώ οίκων για το δεύτερο εξάμηνο συγκλίνουν σε EBITDA 137 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 60 εκατ. και κύκλο εργασιών 918 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη της Mytilineos στο δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους ήταν 138 εκατ. ευρώ, 63 εκατ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ.