Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης,Moody’s, από τα οικονομικά στοιχεία πρώτου τριμήνου που δημοσίευσαν τέσσερις συστημικές τράπεζες, προκύπτει ότι σε χορηγήσεις συνολικού ύψους 16,3 δισ. ευρώ, έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα να μην πληρωθούν δόσεις κεφαλαίου και αντιστοιχούν σύμφωνα με τα στοιχεία του Moody’s στο 9% του ακαθάριστου συνόλου των δανείων στο σύστημα ή στο 16% των εξυπηρετούμενων δανείων.

Η αναστολή πληρωμής δόσεων είναι μία πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, προκειμένου να διευκολυνθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Moody’s, μέρος αυτών των δανείων ενέχουν υψηλό ρίσκο να εξελιχθούν σε μη εξυπηρετούμενα και να επιβαρύνουν την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι μόνο τα ενήμερα δάνεια ιδιωτών ή επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τα μέτρα του lockdown, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή.

«Η δεξαμενή των δανείων αυτών ενισχύει τους κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών, γιατί υπάρχει αυξημένο ρίσκο ότι οι δανειολήπτες αυτοί θα κηρήξουν στάση πληρωμής στις υποχρεώσεις τους αργότερα μέσα στο έτος, όταν το σχήμα αναστολής δόσεων λήξει» εκτιμά ο Moody’s. Aν και προς το παρόν τα δάνεια αυτά δεν εγγράφονται ως μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (NPEs), μία πιθανή μετατροπή τους σε NPEs έως τα τέλη του 2020 θα θέσει εμπόδια ή και θα αντιστρέψει την μείωση των κόκκινων δανείων, που πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες τα δύο τελευταία χρόνια, προειδοποιεί ο οίκος.

Υπενθυμίζει ότι τα NPEs εξακολουθούσαν να είναι κοντά στο 40% τον Μάρτιο του 2020 και κατά συνέπεια συνιστούν μεγάλη απειλή για το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες ωστόσο δίνουν μάχη να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις κόκκινων δανείων στη δευτερογενή αγορά. Επιπλέον οι περισσότερες τράπεζες (με την εξαίρεση της Εθνικής Τράπεζας) σχεδιάζουν μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και π αθητικού σε μία ξεχωριστή θυγατρική, που θα έχει έναν πιο καθαρό ισολογισμό. Η Eurobank τον Μάρτιο πραγματοποίησε επιτυχώς μία τέτοια συναλλαγή, πριν ακόμη ξεσπάσει η πανδημία. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank έχουν προετοιμαστεί για παρόμοια βήματα, τα οποία θα βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού, αν και το σημερινό περιβάλλον στις αγορές ενδεχομένως να καθυστερήσει την υλοποίησή τους, όπως αναφέρεται στο σημείωμα του οίκου.