Η Τουρκία, εξέδωσε σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου νέα NAVTEX για την «καρδιά» του Αιγαίου.

Ειδικότερα, δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ικαρίας, Άνδρου, Μυκόνου, Ικαρίας.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει στη NAVTEX ότι θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις σε περιοχή που απεικονίζεται παρακάτω:

TURNHOS N/W : 0486/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-05-2022 11:27)TURNHOS N/W : 0486/22

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 18 MAY 22 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;
37 38.43 N – 025 29.97 E

37 45.43 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 09.97 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 181000Z MAY 22.