Σοβαρές παραλείψεις στο σύστημα Δικαιοσύνης της Ελλάδας και «παραθυράκια» στη νομοθεσία περί διαφθοράς και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διαπιστώνει η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης(GRECO). Στη σχετική έκθεση, η GRECO συστήνει στην ελληνική κυβέρνηση να επαναφέρει κάποια μέτρα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στην έκθεση που εκπόνησε η GRECO σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ αναφέρεται στις πρόσφατες αλλαγές του ποινικού κώδικα τον Ιούνιο του 2019, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό Κοινοβούλιο υποβάθμισε τη δωροδοκία των δημοσίων προσώπων από κακούργημα σε πλημμέλημα. Τόσο η GRECO όσο και ο ΟΟΣΑ εξέφρασαν έντονη αντίδραση στα συγκεκριμένα μέτρα και προοχώρησαν σε διάλογο με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Έλληνες αξιωματούχους, γεγονός που οδήγησε στην τροποποίηση του ποινικού κώδικα τον Νοέμβριο του 2019 με ισχυρότερη νομοθεσαί όσον αφορά τις υποθέσεις δωροδοκίας.

Η GRECO καταλήγει στο συμπέρασμα πως η ποινική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά ισχυρή για να καταπολεμήσει τη διαφθορά, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των νόμων.

Παρά την τροποποίηση του κώδικα τον Νοέμβριο, η GRECO σημειώνει στην έκθεσή της ότι η υποβάθμιση του Ιουνίου θα έχει μακροχρόνιες αναδρομικές συνέπειες στην Ελλάδα όσον αφορά τις υποθέσεις διαφθορά από δημόσια πρόσωπα πριν από τις 18 Νοεμβρίου 2019, όπου θα συνεχίσουν να θεωρούνται πλημμελήματα.

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς συστήνει στις ελληνικές αρχές να καθιερώσουν ένα πιο αυστηρό σύστημα για υποθέσεις δωροδοκίας, με την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων. Η GRECO παρατηρεί επίσης ότι ένα γενικό χαρακτηριστικό της ποινικής νομοθεσίας επιτρέπει στον εισαγγελέα να απέχει από την άσκηση διώξης σε περιπτώσεις καταδικαστέων πλημμελημάτων με φυλάκιση έως και τρία έτη. Αυτό το μέτρο ενδεχομένως να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο την πάταξη κατά της διαφθοράς και ενδεχόμενα συναφή εγκλήματα, όπως το ξέπλυμα χρήματος.

Η GRECO επαναλαμβάνει την ανάγκη η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυμα κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, σε σχέση με την πρόσφατη πρωτοβουλία τροποποίησης της νομοθεσίας ξεπλύματος χρήματος. «Αυτά τα πρότυμα συμβάλλουν σε αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς», υπογραμμίζεται.

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς εκφράζει έντονες ενστάσεις στο γεγονός ότι ο νόμος προσφέρει απόλυτη ασυλία για απόδοση ποινικών ευθυνών σε περιπτώσεις διαφθοράς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καλώντας τις ελληνκές αρχές να επανεξετάσουν την κατάσταση.