Οι πιο σημαντικές στιγμές του 2020 παρουσιάζονται σε 10 διαφορετικές ενότητες: Πολιτική, Πανδημία κορονοϊού, Προσφυγικό, Καταστροφές και Δυστυχήματα, Αθλητισμός, Φύση, Τέχνες και Πολιτισμός, Οικονομία και Ανθρωπίνου Ενδιαφέροντος.