Άντε να δούμε αν θα υπάρξει σωτηρία… Το ερώτημα αφορά το συνολικό χρέος των ιδιωτών, που παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Υπολογίζεται, συγκεκριμένα, σε 100 δισ. ευρώ και το βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείρισή του είναι ο καινούργιος πτωχευτικός νόμος, ο οποίος εισάγει νέους κανόνες πτώχευσης αλλά και ρύθμισης οφειλών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν τον όγκο των ακινήτων που πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό σε 250.000 – 300.000. Να σημειωθεί ότι τα ακίνητα που έχουν περάσει από τις τράπεζες στα funds υπολογίζονται σε 500.000!

Ρυθμίστηκαν 563.823 δάνεια

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου ρυθμίστηκαν συνολικά 563.823 δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά). Τα περισσότερα αφορούσαν την κατηγορία των στεγαστικών, η αξία των οποίων ήταν 13,6 δισ. ευρώ, και ακολουθούσαν τα επιχειρηματικά δάνεια (σχεδόν 61.000 δάνεια αξίας 13 δισ. ευρώ), τα δε καταναλωτικά που ρυθμίστηκαν ανήλθαν σε 5 δισ. ευρώ.