Χωρίς νέα αίτηση, για όσους επιστήμονες ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πολυσυζητημένο πρόγραμμα με τα «αμαρτωλά» voucher, θα δοθούν τα 600 ευρώ της ειδικής επιδότησης, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη ήδη, και σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι πληρωμές θα γίνουν σε περίπου 165.000 επιστήμονες, εντός της εβδομάδας. Πρόκειται για αυτούς που είχαν υποβάλλει ήδη αιτήσεις, και οι οποίοι βάσει της ΚΥΑ δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια ώστε να λάβουν τα 600 ευρώ.

Η Απόφαση βέβαια δίνει τη δυνατότητα να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και επιστήμονες που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή. Αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 8 Μαΐου υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr. Πρόκειται για την ίδια πλατφόρμα στην οποία υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι – μισθωτοί από την 1η Απριλίου, με βάση το ΑΦΜ τους και τα στοιχεία taxisnet.

Να σημειωθεί επίσης, ότι και οι περίπου 17.700 που έχουν λάβει την προκαταβολή των 400 ευρώ, μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, θα λάβουν, όπως ξεκαθαρίζει η Απόφαση, μαζί με τους υπόλοιπους, τα 200 ευρώ που απομένουν.

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που αφορά την ειδική ενίσχυση των επιστημόνων η οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα μηχανικοί κάθε ειδικότητας, οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι (ασκούμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.

Τέλος, η ΚΥΑ ορίζει ότι μ την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Πηγή: euro2day.gr