Σύμφωνα με την Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο η μία στις τέσσερις αναμένει ζημίες Με βάση την Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που έγινε πρόσφατα σε δείγμα 150 ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων (λιανεμπόριο – αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG):

♦ Το 56% των επιχειρήσεων περιμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα το 2022 και 1 στις 4 αναμένει ζημίες.

♦ Το κόστος της ενέργειας και οι διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και των καυσίμων για τις μεταφορές είναι οι βασικές αιτίες των ανατιμήσεων.

♦ Οι 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων, ενώ περίπου το 1/4 των αυξήσεων στα κόστη δεν έχει περάσει στις τελικές τιμές.

♦ Η αρνητική επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία αξιολογείται υψηλότερα από εκείνη της πανδημίας.