Όσοι και οι θάνατοι στην Αμερική από τον Covid-19: