Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους αξιωματικούς στον βαθμό του ταξίαρχου όπλων και σωμάτων προς πλήρωση κενών θέσεων υποστράτηγων.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε:

– προακτέους κατ’ εκλογή στο βαθμό του υποστράτηγου όπλων και σωμάτων 17 ταξίαρχους όπλων και 3 ταξίαρχους σωμάτων.

– διατηρητέους 2 ταξίαρχους όπλων και 2 ταξίαρχους σωμάτων.

– ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 3 ταξίαρχους όπλων και 2 ταξίαρχους σωμάτων.

Αναλυτικότερα:

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων

  1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
    και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ.44/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(3) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260
(4) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(5) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268
(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274
(8) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(9) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(10) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(11) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280
(12) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282
(13) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287
(14) Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288
(15) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(16) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301
(17) Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790
(2) Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου ΑΜ:47234

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη ΑΜ:46742
(2) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(5) Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

  1. Προάγονται:

α. Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Ιππικού_Τεθωρακισμένων Σαμαράς Αστέριος του Χρήστου ΑΜ:46792
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729
(3) Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260
(4) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(5) Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6) Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268
(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274
(8) Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(9) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(10) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279
(11) Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280
(12) Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282
(13) Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287
(14) Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:47288
(15) Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(16) Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301
(17) Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β. Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Πεζικού Μισόκαλος Μαρίνος του Ιωάννη ΑΜ:46742
(2) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(5) Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

  1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
    και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 45/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3) Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471
(2) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

  1. Προάγονται:

α. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3) Οικονομικού Δημητριάδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46083

β. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλής Θωμάς του Δημητρίου ΑΜ:45205