Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει η Ελλάδα τις προτάσεις της για την αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Το ελληνικό σχέδιο, σύμφωνα με το Bloomberg, θα επικεντρωθεί στους τομείς της ψηφιακής μετάβασης, απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής συνοχής, πράσινης οικονομίας, προώθησης επενδύσεων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 16,3% το 2020 από περίπου 30% κατά την κορύφωση της κρίσης, παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Το σχέδιο προβλέπει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων της διασύνδεσης των Κυκλάδων και των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης για εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Η Ελλάδα θα διαθέσει επίσης περίπου 224 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση της ρύπανσης και 565 εκατομμύρια ευρώ για ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη, την υγεία, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, το περιβάλλον και την ενέργεια.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ προορίζονται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη ενός μηχανισμού διάγνωσης των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.