Της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη

Eξορθολογίζει τις υπέρμετρες αυξήσεις στις κατ’ όγκο χρεώσεις για τα βιοαπόβλητα και τα ανα- κυκλώσιμα υλικά η διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για το 2021, μετά τον σάλο που είχε ξεσπάσει για τη χρήση της ανώτερης κλίμακας χρεώσεων το 2020.

Την ίδια ώρα, όμως, αδιευκρίνιστο είναι γιατί, ενώ δεν έχει γίνει εκκαθάριση για το 2020, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ επιλέγει να αποδώσει επιπλέον 3 εκατ. ευρώ ως αντισταθμιστικά στους τέσσερις δήμους που στο έδαφος τους έχουν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων ή επηρεάζονται από αυτές. Συγκεκριμένα για το 2021 οι δήμοι θα πληρώνουν 59,95 ευρώ ανάτόνο σύμμεικτων απορριμμάτων που θα εισέρχονται σας εγκαταστάσεις της Φυλής και θα οδηγούνται για ταφή, τιμή που οφείλεται και στον χαμηλό όγκο που οδηγείται στην ανακύκλωση. Σε αυτό το ποσόν συμπεριλαμβάνεται και το ειδικό τέλος ταφής, το οποίο διαμορφώνεται στα 7,1 ευρώ ανά τόνο. Για τα βιοαπόβλητα ο συντελεστής χρέ- ωσης μειώνεται από 0,5, που ήταν το 2020, στο 0,2 για το 2021.

Ενώ ο συντελεστής χρέωσης για τα ανακυκλώσιμα μειώνεται από 0,3 στο 0,15 για το 2021. Όμως το ποσοστό εκτροπής των βιοαποβλήτων και των ανακυκλώσιμων από τον κοινό κάδο με σκοπό την ανάκτηση του υλικού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Για παράδειγμα στον Δήμο Αθηναίων, με βάση τα στοιχεία του 2019, ενώ παρήγαγε 330.084 τόνους, μόλις 8.189 τόνοι οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση και 2.725 τόνοι ήταν η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Στον Δήμο Πειραιά, σε σύνολο 78.242 τόνων, μόλις 4.774 τόνοι οδηγούνται σε ανακύκλωση και 693,05 τόνοι αφορούν καθαρά βιοαπόβλητα. Στον Δήμο Περιστεριού, σε σύνολο 67.281 τόνων, μόλις 2.570 τόνοι οδηγούνται προς ανακύκλωση και 1.463 τόνοι είναι καθαρά βιοαπόβλητα.

Σχετικά καλές επιδόσεις, ως προς την εκτροπή από την ταφή, καταγράφει με βάση τα στοιχεία του 2019 ο Δήμος Χαλανδρίου, που σε σύνολο 39.974 τόνων στέλνει προς ανακύκλωση 2.369 τόνους και 2.681 τόνους βιοαποβλήτων. Ακολουθεί το Παλαιό Φάληρο με 32.690 τόνους, από τους οποίους στέλνει 2.141 τόνους για ανακύκλωση και 1.103 τόνους για επεξεργασία βιοαποβλήτων. Ακολουθεί ο Δήμος Γλυφάδας, ο οποίος, από 49.937 τόνους, στέλνει 2.890 τόνους για ανακύκλωση και 4.068 τόνους για επεξεργασία βιοαποβλήτων.

Βέβαια, με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΔΣΝΑ, η πορεία των βιοαποβλήτων κινείται με αργούς ρυθμούς, με τη συντριπτική πλειονότητα των δήμων της Αττικής να μην ανταποκρίνονται στη χωριστή διαλογή. Ενώ από την προμήθεια που είχε γίνει επί ημερών της Ρένας Δούρου στον ΕΔΣΝΑ για απορριμματοφόρο και κάδους ο εξοπλισμός έχει διανεμηθεί στους περισσότερους δήμους, δηλαδή σε 48 δήμους, μόλις 14 δήμοι έχουν ξεκινήσει να μεταφέρουν.