Η υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου EastMed εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, ενώ το πλάνο ανάπτυξης αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2022, επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωση η ΔΕΠΑ – Διεθνών έργων με αφορμή τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της IGI Poseidon και της Israel Natural Gas Lines Company για την ενίσχυση της συνεργασίας στον αγωγό.

Η IGI Poseidon, θυγατρική της ΔΕΠΑ Διεθνών έργων που αναπτύσσει την Υποθαλάσσια Διασύνδεση Φυσικού Αερίου μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας – Poseidon είχε ήδη από το 2019 υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την INGL για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Έργου Αγωγού Φυσικού Αερίου EastMed στο Ισραήλ. Το μνημόνιο αυτό αποτύπωσε την πρόθεση των δύο πλευρών να συνεργαστούν στην από κοινού ανάπτυξη του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου EastMed, με στόχο τη μεταφορά των πόρων φυσικού αερίου της Λεβαντίνης στην Ευρώπη, δημιουργώντας κοινή ομάδα εργασίας και διευθύνουσα επιτροπή, που θα εξετάζει διάφορες πτυχές του έργου.

Στόχος της νέας συμφωνίας είναι η σύνδεση του έργου στο Σύστημα Μεταφοράς του Ισραήλ και η διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στην Ιταλία και την Ευρώπη εν γένει, μέσω της Κύπρου. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν για την προώθηση, τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν στο Ισραήλ στο πλαίσιο του έργου.

«Ο αγωγός EastMed θα συμπληρώσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και θα δημιουργήσει υποδομές που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της επανεκκίνησης στη μετά Covid-19 εποχή. Οι υποδομές αυτές θα αποτελέσουν ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ των υφιστάμενων και μελλοντικών ενεργειακών πηγών της περιοχής και όλων των ενδιαφερόμενων αγορών, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των τεχνολογιών υδρογόνου», αναφέρει η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Με τη συγκεκριμένη συμφωνία ερχόμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση του EastMed, ο οποίος αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο αγωγός θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού και θα θωρακίσει περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Παράλληλα, ενισχύει την ειρήνη και τη συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας η οποία μετατρέπεται σε κόμβο φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Pierre Vergerio, σημείωσε: «Η γόνιμη συνεργασία μεταξύ IGI και INGL θα διασφαλίσει στις υπάρχουσες και μελλοντικές ενεργειακές πηγές σταθερή πρόσβαση στη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά, την ευρωπαϊκή, μέσω ενός καθορισμένου και ώριμου έργου όπως ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed. Οι συμβαλλόμενοι του Έργου πραγματοποιούν σημαντικές προσπάθειες ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των ενεργειακών πηγών».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και πρόεδρος της ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Κωνσταντίνος Ξιφάρας, επεσήμανε: «Η υλοποίηση του αγωγού EastMed αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα καθώς ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για σειρά παραγωγικών τομέων, τόσο στην Ελλάδα όσο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το έργο αυτό έχει στρατηγικό ρόλο για την αναβάθμιση της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και διασφαλίζει την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κρήτη και περιοχές της Κύπρου που, προς το παρόν, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Επιπροσθέτως, μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του έργου, η Ανατολική Μεσόγειος θα αναδειχθεί σε καίρια όδευση προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη».