Πρόστιμα που φτάνουν εώς τις 700.000 ευρώ επιβλήθηκαν το 2019 και το 2020 σε εισπρακτικές εταιρείες για την εξοργιστική τους συμπεριφορά σε δανειολήπτες.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι ακόμα και σε καιρό πανδημίας οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών γνωστές και ως εισπρακτικές αλλά και κάποιες τράπεζες συνεχίζουν ακάθεκτες να πιέζουν δανειολήπτες ήρθε η ανακοίνωση από το υπουργείο Ανάπτυξης για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2019 και το 2020.

Το 2019 υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 185 καταγγελίες καταναλωτών για παράνομη όχληση από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ληξιπρόθεσμές οφειλές τους και επιβλήθηκαν 49 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 470.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3758/2009.

Αντίστοιχα, για το 2020, υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 231.000 ευρώ.