Κορυφαίος οικονομολόγος που έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχολίαζε: «Η Ελλάδα στηρίζεται ενεργά από την ΕΚΤ, που έχει αγοράσει 35 δισ. ελληνικού χρέους.

Η Ελλάδα ακολουθεί μια πολιτική, όπου, με αφορμή την πανδημία, έχουν διοχετευθεί στην οικονομία περίπου 42 δισ. ευρώ παροχών. Οι τράπεζες έχουν λάβει ρευστότητα από την ΕΚΤ περί τα 45 δισ. ευρώ.

Εάν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη ότι χρωστάμε 250 δισ. στους μηχανισμούς στήριξης τύπου ESM και EFSF και θα δανειστούμε και 13 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε μια χώρα δανεικών».