Οι ελληνικές τράπεζες εκτόπισαν από την πρώτη θέση τις ιταλικές σε ότι αφορά στις συναλλαγές σε κόκκινα δάνεια το α΄ τρίμηνο 2021.

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο κρίσης του Covid-19 που συμπίεσε τους όγκους συναλλαγών σε NPLs, οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και δανείων που δεν εντάσσονται στον βασικό πυρήνα τραπεζικών δραστηριοτήτων σημείωσαν υψηλό πενταετίας το α΄ τρίμηνο του 2021 και πωλήσεις που έφτασαν τα 27 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Amy Finch, Data Journalist, Debtwire, «οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν στην κορυφή των συναλλαγών το α΄ τρίμηνο 2021, υπογράφοντας deals για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 16 δισ. ευρώ, περισσότερα από το μισό ποσό των πανευρωπαϊκών συναλλαγών και αποκτώντας προβάδισμα, για πρώτη φορά, από τις ιταλικές τράπεζες».

Τα νούμερα των συναλλαγών ενισχύθηκαν από τις πωλήσεις ρεκόρ στην Ελλάδα, καθώς και από την ολοκλήρωση συναλλαγών που είχαν καθυστερήσει εξαιτίας της πανδημίας.

Τα παραπάνω αναφέρει η έκθεση για την ευρωπαϊκή αγορά NPLs το α΄ τρίμηνο 2021, την οποία δημοσιεύει η Debtwire ABS βάσει των στοιχείων της βάσης δεδομένων της, Debtwire NPL Database.