Τις διευκολύνσεις που δόθηκαν λόγω πανδημίας στους δανειολήπτες στην εξόφληση δανείων καταγράφει και αναλύει η Moody’s σε έκθεσή της. Όπως θυμίζει από τα οικονομικά στοιχεία πρώτου τριμήνου που δημοσίευσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προκύπτει σε χορηγήσεις συνολικού ύψους 16,3 δισ. ευρώ έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα να μην πληρωθούν δόσεις κεφαλαίου.

Ο οίκος πιστεύει ότι μέρος αυτών των δανείων υπάρχει ο κίνδυνος στην πορεία του έτους να καταστούν «κόκκινα», γεγονός που δημιουργεί πτωτικούς κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής κεφαλαίου, αλλά μόνο τόκων, αθροίζονται σε περίπου 9% του συνόλου ή 16% των εξυπηρετούμενων δανείων. Δικαιούχοι του μέτρου ήταν όσοι είχαν εξυπηρετούμενα δάνεια (σ.σ. δεν είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 90 ημερών) προ πανδημίας και επλήγησαν από την κρίση και το lockdown. Είναι κυρίως δάνεια λιανικής, μικρών επιχειρήσεων και εταιρικά σε τομείς που περιλαμβάνουν τουρισμό, φιλοξενία, εμπόριο και μεταφορές.

Το προφίλ των δικαιούχων, σύμφωνα με την Moody’s, αυξάνει τον πτωτικό κίνδυνο γιατί μεγαλώνει ο κίνδυνος αυτοί οι δανειολήπτες να μην τηρήσουν τους όρους των δανείων όταν λήξει η περίοδος «προστασίας». Αν και αυτά τα δάνεια δεν απαιτείται, σε αυτό το στάδιο, να κατηγοριοποιηθούν ως μη εξυπηρετούμενα (NPEs) πιθανή μετατροπή τους σε NPEs στα τέλη του 2020 απειλεί να παγώσει ή ακόμα και να αντιστρέψει την μείωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα περίπου στο 40% (Μάρτιος 2020) και αυτό συνιστά μεγάλη απειλή για την φερεγγυότητά τους και περιορίζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου.

Τον παραπάνω κίνδυνο βέβαια περιορίζουν τα μέτρα στήριξης των δανειοληπτών που λαμβάνει η κυβέρνηση όπως και η πληρωμή μέρους των δόσεων σε στεγαστικά δάνεια και οι κρατικές εγγυήσεις για επιχειρηματική χρηματοδότηση.

Στο προσκήνιο του στρατηγικού σχεδιασμού των τραπεζών είναι η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού με την τιτλοποίηση ή την πώληση NPEs στη δευτερογενή αγορά, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης.

Επιπλέον, οι περισσότερες (με εξαίρεση την Εθνική) σχεδιάζουν να μεταφέρουν το βασικό ενεργητικό και τις υποχρεώσεις σε μια τραπεζική θυγατρική που θα έχει πιο «καθαρό» ισολογισμό. Η Eurobank ολοκλήρωσε τον Μάρτιο τη συγκεκριμένη συναλλαγή, πριν δηλαδή την πανδημία. Αν και Πειραιώς και Alpha Bank έχουν προετοιμάσει ανάλογα βήματα, τα οποία θα βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα ενεργητικού, η Moody’s περιμένει ότι το σημερινό κλίμα στην αγορά θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στην εφαρμογή των σχεδίων.

Πηγή: euro2day.gr