Την σύνθεση του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου μετά την παραίτηση των Γ. Κουτσολιούτσου και Π. Δόντα ανακοίνωσε η Folli-Follie, μετά την εκλογή των δυο νέων μελών.

Η Folli-Follie ανακοίνωσε το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο με τον Γεώργιο Ι. Ιωαννίδη να αναλαμβάνει χρέη Αντιπροέδρου, μη εκτελεστικού μέλους και τον Δημήτριο Ε. Βαλάχη να αναλαμβάνει χρέη Μη εκτελεστικού μέλους στην θέση των Γ. Κουτσολιούτσου και Περικλή Δοντά που παραιτήθηκαν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “FF Group”, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοινώσεώς της προς το επενδυτικό κοινό, με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2019, ανακοινώνει την εκλογή του κ. Δημητρίου Ε. Βαλαχή και του κ. Γεωργίου Ι. Ιωαννίδη, ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών αυτού, κ. Γεωργίου Δ. Κουτσολιούτσου και κ. Περικλή Ν. Δοντά, αντίστοιχα.

Εν όψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

 1. ΑΒΡΑΑΜ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΜΙΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΦΑΛΔΑΜΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΒΑΛΑΧΗΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. ΖHANG G. HAOLEI – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία”, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR.

Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.