Μετά από ανακοίνωση της Motor Oil, πριν λίγος καιρό, για την απόκτηση του 100% των μετοχών του Alpha και την αποχώρηση του Δημήτρη Κοντομηνά, ακολούθησε η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και η σχετική δημόσια ανακοίνωση στον Τύπο.

Στις 18 Δεκεμβρίου, λοιπόν, γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η Motor Oil μέσω της 100% θυγατρικής της, εταιρείας συμμετοχών, Mediamax Holdings Limited- αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιρειών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε., Alpha Ραδιοφωνική Α.Ε. και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος Α.Ε., οι οποίες επί του παρόντος τελούν υπό τον κοινό έλεγχο αφενός της Motor Oil και αφετέρου και από κοινού της Alpha Media Group Limited και του κ. Δ. Κοντομηνά.

Η Motor Oil, μητρική εταιρεία του ομώνυμου ομίλου δραστηριοποιείται – μεταξύ άλλων- στους τομείς διύλισης και παραγωγής πετρελαίου, βασικών ελαίων, λιπαντικών, ασφάλτου, υγραερίων, καυσίμων αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζινών, της χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους τομείς παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας λιπαντικών, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών καθώς και στους τομείς της ενέργειας, των χημικών, της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, τον τομέα της ναυτιλίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πηγή: dailymedia.gr