Πολλαπλό «φιλτράρισμα» στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εισάγει η κυβέρνηση. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε την Τρίτη στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων, τις κυβερνητικές προτάσεις για τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, καθώς και για την αστυνομία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις θεσπίζεται ελάχιστη βάσης εισαγωγής, την οποία, όμως, θα ορίζει το Πανεπιστημιακό Τμήμα ξεχωριστά, και δεν θα υπάρχει ενιαία βάση εισαγωγής για όλα τα ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το διαφοροποιημένο σύστημα βαθμολογικής βάσης, η βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, θα ορίζεται από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων για τμήμα ΑΕΙ προσαυξημένο από ένα ποσοστό, που θα καθορίζεται με συντελεστή.

Τον συντελεστή θα τον επιλέγουν τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, το εύρος του θα είναι από 0,65 έως 1,10.

Επίσης, τα Τμήματα θα μπορούν να θέσουν και τα ίδια βαθμολογική βάση, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική μεταξύ ομοειδών Τμημάτων διαφορετικών ΑΕΙ.

Ήδη έχει εκφραστεί ο φόβος επ’ αυτού, για τον κίνδυνο αποκλεισμού πολλών μαθητών από τα ΑΕΙ.

Επιπλέον εισάγονται δύο φάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, μειώνοντας ουσιαστικά τις επιλογές των υποψηφίων για τα τμήματα που επιθυμούν.

Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι θα δηλώνουν περιορισμένο αριθμό επιλογών, ενώ στη δεύτερη φάση, στην οποία θα συμμετέχουν μόνο όσοι δεν πέτυχαν να εισαχθούν στην πρώτη φάση, οι επιλογές θα περιορίζονται στα ιδρύματα που έχουν κενές θέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι προτάσεις αυτές έγιναν ομόφωνα δεκτές από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

Αστυνομία πανεπιστημίων

Αν και η Σύνοδος των Πρυτάνεων εμφανίζεται να συμφωνεί στη λήψη επιπλέον μέτρων, οι τελικές αποφάσεις παραπέμφθηκαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος πλαίσιο αναμένεται να κατατεθεί τον Φεβρουάριο.

Δείτε εδώ την πρόταση του υπουργείου Παιδείας