Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το μεγαλύτερο ποσοστό των Βουλγάρων πολιτών, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, αποσπάσματα της οποίας μετέδωσε η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας.

Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι το 60% των Βουλγάρων έχει εμπιστοσύνη στην ΕΕ και το 25% δεν έχει. Υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης (66%) στην ΕΕ δείχνουν οι Λιθουανοί και οι Δανοί (63%).

Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το ποσοστό των πολιτών που εμπιστεύονται την ΕΕ αυξήθηκε, το 2019, κατά 1%. Στο Λουξεμβούργο, την Ισπανία και τη Γερμανία, πάνω από το 82% των ερωτηθέντων αισθάνονται Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Σχετικά με το ευρώ, οι Βούλγαροι είναι σκεπτικοί με το 39% να το υποστηρίζει και το 41% να μην επιθυμεί την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη.