Αυτηρή προειδοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι θα ελέγχονται για παραβιάσεις διαφημιστικού χρόνου.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει το ΕΣΡ, κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί παραβίασαν την προβλεπόμενη νομοθεσία, αναφέροντας ότι «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων και παραπόνων πολιτών, εξέτασε αυτεπαγγέλτως και ενδεικτικώς το ζήτημα αν οι τηλεοπτικοί σταθμοί τηρούν ή αν παραβιάζουν την εκ του νόμου υποχρέωσή τους να διαχωρίζουν, με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, το πρόγραμμα που προβάλλουν από τις (προβαλλόμενες) διαφημίσεις (και τις λοιπές εμπορικές ανακοινώσεις). Προς το παρόν διαπιστώθηκε ότι τρεις (3) τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας δεν τηρούσαν την νομοθεσία και τους επεβλήθη ως κύρωση «η σύσταση να τηρούν σε κάθε περίπτωση την ανωτέρω υποχρέωση».

Οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, διότι τρία (3) μέλη του Συμβουλίου είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να επιβληθούν στους παραβάτες-σταθμούς ποινές προστίμου».

Στην ανακοίνωση του ΕΣΡ μάλιστα τονίζεται ότι: «Ομοφώνως, αποφασίστηκε στη συνέχεια να δοθεί εντολή στο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της Αρχής να παρακολουθείται συστηματικά το ανωτέρω –και κάθε συναφές με τις εμπορικές ανακοινώσεις- ζήτημα και, σε περίπτωση παραβάσεων, να υποβάλλονται σχετικές αναφορές κατά των παραβατών (τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών) σταθμών», προειδοποιώντας ότι τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα είναι στο μικροσκόπιο για παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις διαφημίσεις.