Η πρόταση θα κατατεθεί προς έγκριση στον αρμόδιο υπουργό που εποπτεύει την ΕΡΤ, ενώ μέλη της είναι ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζούλας και τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ Νίνο Ελματζιόγλου και Ιωάννα Στεφανάκη.

Ο νόμος βέβαια ορίζει πως τα μέλη της εν λόγω επιτροπής ορίζονται και παύονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητο.

Η επιτροπή ελέγχου έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, «της παρακολούθησης της πορείας, του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων», ενώ αξιολογεί και την απόδοση των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, με κριτήριο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου!

Πηγή: typologies.gr