Την αίτηση της εταιρείας BioNTech/Pfizer για την επέκταση του εμβολίου της κατά του κορωνοϊού σε παιδιά 5-11 ετών αναμένεται να αξιολογήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων(ΕΜΑ).

Το εμβόλιο της Pfizer τύπου mRNA μέχρι στιγμής χορηγείται σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω και λειτουργεί προετοιμάζοντας το σώμα να αμυνθεί ενάντια στον κορωνοϊό.

Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP) του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα αναθεωρήσει τα δεδομένα για το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τρέχουσας κλινικής μελέτης που περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προτείνει την επέκταση της χρήσης του. Η γνώμη της CHMP θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα εκδώσει τελική απόφαση.

Ο EMA θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του, το οποίο αναμένεται σε μερικούς μήνες, εκτός εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες.