Αύξηση της τάξεως του 10,72% κατέγραψαν οι θάνατοι στη χώρα μας τις 47 πρώτες εβδομάδες του 2021. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Οι θάνατοι στη χώρα μας τις πρώτες 47 εβδομάδες του 2021 παρουσίασαν αύξηση κατά 10,72% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Συνολικά οι θάνατοι ανήλθαν σε 127.146 (64.814 άνδρες και 62.332 γυναίκες), ενώ τις αντίστοιχες 47 εβδομάδες του 2020 είχαν ανέλθει σε 114.839 (57.811 άνδρες και 57.028 γυναίκες).

Παράλληλα, αύξηση κατά 16.944 θανάτους (15,38%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των πρώτων 47 εβδομάδων της εξαετίας 2015- 2020 (110.202 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015- 2020 ανέρχονται σε 2,29% το 2020 σε σχέση με το 2019 (112.264), σε 4,41% το 2019 σε σχέση με το 2018 (107.519), σε -4,12% το 2018 σε σχέση με το 2017 (112.137), σε 6,57% το 2017 σε σχέση με το 2016 (105.223) και σε -3,67% το 2016 σε σχέση με το 2015 (109.229).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν την 26η (28/6- 4/7/2021), την 31η (2/8- 8/8/2021) και τη 18η εβδομάδα (3/5- 9/5/2021) με ποσοστά αύξησης 44,6%, 43,2% και 27,3% αντίστοιχα. Οι λιγότεροι θάνατοι καταγράφηκαν την 5η (1/2-7/2/2021), τη 2η (11/1- 17/1/2021) και την 6η εβδομάδα (8/2- 14/2/2021) με ποσοστά μείωσης 16,6%, 14,9% και 13,6% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από αυτούς της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 (2.741 θάνατοι), 85 έως 89 (1.985), 75 έως 79 (1.637) και 70 έως 74 ετών (1.468), ενώ λιγότεροι ήταν στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 19 (5 θάνατοι).

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση σε 12 Περιφέρειες και μείωση σε μία. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κατά 4.997, 2.443 και 1.191 θανάτους αντίστοιχα, ενώ μείωση παρατηρείται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά 35 θανάτους.