Τον Νοέμβριο του 2021 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 8% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2020, έναντι αύξησης 8,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019. Ομοίως, σε επίπεδο 11μήνου ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, κατέγραψε αύξηση αύξηση 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση η βιομηχανική παραγωγή έχασε έδαφος, γεγονός που αντανακλά τις πιέσεις που δέχεται η βιομηχανία από το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συγκεκριμένα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2021 υποχώρησε κατά 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021.

Πρωταθλήτρια η μεταποίηση πτώση για τις κατασκευές

Ο δείκτης του κλάδου άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Νοέμβριο 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την σταχυολόγηση των στοιχείων από τη Ναφτεμπορική, η ετήσια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 8% τον Νοέμβριο του 2021, προήλθε από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 9,1% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγής προϊόντων καπνού, ποτοποιίας, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

• Κατά 5,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων – λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων.

• Κατά 4,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 2,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.