Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο διδάσκων, μέλος της ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, τον οποίον κατήγγειλαν φοιτήτριες τον Ιανουάριο για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΠΑ, μετά τις καταγγελίες, προχώρησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία κατέληξε σε πόρισμα, το οποίο αποδέχθηκε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέπεμψε τον διδάσκοντα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο καθηγητής μεταξύ άλλων ζητούσε από φοιτήτριες να τις βγάλει φωτογραφία, κάποιες φορές μάλιστα με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Μέχρι τότε η Σύγκλητος αποφάσισε την αναστολή των καθηκόντων του διδάσκοντα.