Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζεται το γεγονός ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά στην ιστορία, έγινε αποδεκτή, μαζί με την Κύπρο, ως παρατηρητής στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό για το έτος 2022, Διάσκεψη η οποία συνεδριάζει στην Γενεύη, όπως σχολιάζουν διπλωματικές πηγές.

Σημειώνεται, ότι το αίτημα που είχε υποβάλει η Ελλάδα έγινε αποδεκτό από το σύνολο των 65 τακτικών μελών της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ομοφωνίας διαδραμάτισε ο πρόεδρος της Διάσκεψης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κίνας στους διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Γενεύη, Li Song.