Ανανέωσαν πριν από λίγο την παράνομη NAVTEX για το Oruc Reis, το οποίο θα παραμείνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι τις 27 Αυγούστου. Τουλάχιστον, αν δεν ανανεώσουν ξανά!

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1062/20
MEDITERRANEAN SEA
1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;
33 55.22 N – 027 59.83 E
34 58.25 N – 030 31.50 E
34 18.18 N – 030 54.52 E
34 17.03 N – 030 06.12 E
33 49.84 N – 030 06.78 E
33 41.25 N – 028 46.16 E
33 47.41 N – 028 21.48 E
33 53.37 N – 027 59.90 E
6 NM BERTH REQUESTED.

  1. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20.