Βουτιά έως και 13% έκανε η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ με το άνοιγμα των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών την επομένη της ανακοίνωσης της ιδιωτικοποίησης μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ με παράλληλη κατακόρυφη μείωση του ποσοστού του δημοσίου από το 51% στο μειοψηφικό 34%.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι να περιοριστεί η πτώση της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ στο 10% με στόχο η τιμή να παραμείνει γύρω στα 8 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται να εγκριθεί από την έκτακτη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας στις 19 Οκτωβρίου ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα θα ανακοινωθεί η τιμολόγηση και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.