Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για μείωση ασφαλιστικών εισφορών, που τελικά τις αύξησαν, άλλη μια αναντιστοιχία υποσχέσεων και πράξεων θα πλήξει 40,000 ΙΚΕ. Ταυτόχρονα μέχρι σήμερα οι εταίροι πολυπρόσωπων ΙΚΕ δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Υποχρεωτικά ασφαλίζονται μόνο ο διαχειριστής ΙΚΕ και ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας ΙΚΕ μέχρι σήμερα αφορούσε τις ασφαλιστικές εισφορές, ΕΦΚΑ, εταίρων και διαχειριστών. Με την προηγούμενη νομοθεσία ορίζει πως οι εταίροι των ΙΚΕ δεν έχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ασφαλιστικές εισφορές μέχρι σήμερα καταβάλλουν, υποχρεωτικός, οι διαχειριστές των ΙΚΕ, που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή μη (τρίτα πρόσωπα) κι αυτό ήταν πολύ καλός λόγος για να ιδρυθούν περισσότερες από 40.400 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες με τζίρους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Πιο αναλυτικά, όσοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα κάτω των 8.000 ευρώ –οι οποίοι σήμερα πληρώνουν μόνο την ελάχιστη εισφορά των 186 ευρώ τον μήνα– θα υποστούν επιβάρυνση, καθώς η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά προγραμματίζεται να αυξηθεί στα 220 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real, αυτό φαίνεται να αλλάζει, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές όλοι οι εταίροι των ΙΚΕ. Προφανώς θα μπορούν να επιλέξουν από τα 220 ευρώ, αλλά από το προηγούμενο καθεστώς αυτό μεταφράζεται σε «αύξηση» 220 ευρώ από το προηγούμενο μηδενικό κόστος

Οι αυξήσεις αυτές εντάσσονται στις αυξήσεις κατά €1,700/μήνα που δόθηκαν στις πολύ υψηλές συντάξεις τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε το όριο των υψηλών συντάξεων πήγε από τις 3.000 ευρώ στα 4.600 ευρώ αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση αναζητά πόρους ώστε να χρηματοδοτηθεί ο ιδιωτικό τομέας να συμμετάσχει στο σύστημα ασφάλισης.