Προσωρινή αναστολή λειτουργίας από σήμερα για μία σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στην Αττική.

Από σήμερα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2020, αναστέλλονται οι δραστηριότητες σε καταστήματα στα οποία προσφέρεται ζωντανή μουσική. Πιο αναλυτικά, σε αναστολή προχωρούν οι εξής επιχειρήσεις:

  1. Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό κέντρο (ΚΑΔ 56301001).
  2. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56301009).
  3. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο (ΚΑΔ 56301010).
  4. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ (ΚΑΔ 56301011).
  5. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56301012) και
  6. Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90041009).

Η αναστολή της λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού και για κάθε σχετική παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.