Μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει οδηγήσει σε εκτόξευση της μηνιαίας δόσης των δανείων κυρίως στα στεγαστικά, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας καλεί τις τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων, που παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, μιλώντας στο 20ό Bank Management Conference.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει ουσιαστικά και αποτελεσματικά το τραπεζικό σύστημα της χώρας, ώστε αυτό να μπορέσει να αντιμετωπίσει με επάρκεια ενδογενείς και εξωγενείς, παλαιότερες και νέες προκλήσεις, να γυρίσει σελίδα και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιδίωξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Τεράστια κέρδη στις τράπεζες

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 185,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2022, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Την ίδια ώρα, όμως, οι τράπεζες, που στο εννεάμηνο του 2022 κατέγραψαν σημαντικά κέρδη ύψους 2,8 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις ζημιογόνες χρήσεις του παρελθόντος, συνεχίζουν να προσφέρουν σχεδόν μηδενικά επιτόκια σε όσους καταθέτουν τα χρήματά τους στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αύξηση επιτοκίων στις καταθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται να υπάρξει μια αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις, που όμως θα αφορά κυρίως τις προθεσμιακές καταθέσεις, που διατηρούν στις τράπεζες τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Το σχέδιο φαίνεται να προβλέπει ότι οι αυξήσεις θα αφορούν ακόμα και μικρά ποσά και θα κλιμακώνονται για μεγαλύτερα ποσά. Για παράδειγμα, για μικρά ποσά των 5.000 ευρώ οι αυξήσεις θα είναι περίπου της τάξης του 0,50% και θα κλιμακώνονται έως και 1% για μεγαλύτερα ποσά. Αξίζει να σημειωθεί πως το σταθμικό επιτόκιο καταθέσεων για τα νοικοκυριά κινείται σχεδόν στο μηδέν, όταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης άγγιζε το 1,50%. Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις πριν από τα Μνημόνια ήταν λίγο κάτω από το 2%, ενώ σήμερα κινείται στο 0,03%.

Οι προκλήσεις

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι προκλήσεις της περιόδου είναι τεράστιες, γι’ αυτό και υπογράμμισε ότι «το τραπεζικό σύστημα οφείλει:

  • να συμβάλει στην πιστωτική επέκταση με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε να ενισχύσει την περίμετρο των δυνητικών προς χρηματοδότηση πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που δημιουργεί το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον
  • να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων οφειλών μέσω του νέου και σύγχρονου εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να θωρακιστεί επαρκώς ενάντια στους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν
  • να αναμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική δανείων, καταθέσεων και προμηθειών, με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς βγαίνουμε από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
  • να δείξει ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • να εκπαιδεύσει προσωπικό και πελάτες στην ψηφιακή μετάβαση των εργασιών του,
    να συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας»

Μεσοσταθμικό επιτόκιο καταθέσεων

Νοικοκυριά

Σεπτέμβριος 2022     0,04%

Ιανουάριος 2022     0,04%

Οκτώβριος 2021     0,10%

Ιανουάριος 2020     0,19%

Ιανουάριος 2019     0,28%

Ιανουάριος 2018     0,32%

Ιανουάριος 2015     1,20%

Ιανουάριος 2011     2,09%

Ιανουάριος 2010     1,50%

(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)

Επιχειρήσεις

Σεπτέμβριος 2022     0,03%

Ιανουάριος 2022     0,02%

Οκτώβριος 2021     0,05%

Ιανουάριος 2020     0,18%

Ιανουάριος 2019     0,27%

Ιανουάριος 2018     0,31%

Ιανουάριος 2015     0,79%

Ιανουάριος 2011     1,92%

Ιανουάριος 2010     1,07%

(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)