Του Νίκου Καβουρίνου*

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (εργοδοτών) και των εργαζομένων, οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων και είσπραξης:


*Φοροτεχνικός (Μέλος Σ.Τ.Α. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αντιπρόσωπος ΕΦΕΕΑ στην ΠΟΦΕΕ)