Η απασχόληση των νέων μειώθηκε απότομα το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Εurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, απασχολούνταν 187,3 εκατομμύρια άτομα ή 72,0% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20-64 ετών σε σύγκριση με 190,1 εκατομμύρια ή 73,0% το πρώτο τρίμηνο του 2020 και 191,1 εκατομμύρια ή 73,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Η ανδρική απασχόληση στην ΕΕ μειώθηκε κατά 2,1 εκατομμύρια από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, μείωση 1,3 εκατοστιαίων μονάδων στο ποσοστό απασχόλησης (από 79,0% σε 77,7%), ενώ η γυναικεία απασχόληση μειώθηκε κατά 1,7 εκατομμύρια , μείωση 1,0 εκ.μονάδων στο ποσοστό απασχόλησης (από 67,3% σε 66,3%) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Διαβάστε επίσης: Κινέζικο “Black Friday”: Πέραν των $56 δισ. παραγγελίες σε Alibaba
Οι υψηλότερες πτώσεις στο ποσοστό απασχόλησης στην Εσθονία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Αυστρία

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα, σημείωσαν μείωση στα ποσοστά απασχόλησής τους μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του δεύτερου τριμήνου του 2020, με πτώση άνω των 2 ποσοστιαίων μονάδων στην Εσθονία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία , Πορτογαλία, Ιρλανδία και Αυστρία.

Κοιτάζοντας τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ μειώθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες για νέους ηλικίας 15-24 ετών (από 33,3% σε 31,2%), κατά 1,2 για άτομα ηλικίας 25-54 ετών (από 80,6% έως 79,4%) και κατά 0,4 για άτομα ηλικίας 55-64 ετών (από 59,6% έως 59,2%). Ο αριθμός των νέων εργαζομένων ηλικίας 15-24 ετών μειώθηκε σε 14,4 εκατομμύρια, σε 140,6 εκατομμύρια για άτομα ηλικίας 25-64 ετών και σε 35,4 εκατομμύρια για άτομα ηλικίας 55-64 ετών.

Το ποσοστό απασχόλησης των νέων μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Γερμανία. Απότομες μειώσεις αναφέρθηκαν από τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και την Εσθονία (περισσότερες από 4 μονάδες και για τις επτά), ενώ οι χαμηλότερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κροατία, την Ελλάδα και την Ιταλία (1,3 μονάδες και για τις τρεις) .

Πηγή: sigmalive.com